stavebnycenar.sk

oceňovanie stavebných prác
KONTAKT

Ponúkané služby

S oprávnením na činnosť stavebný cenár na základe osvedčenia asociácie stavebných cenárov ponúkam:

 • orientačný ponukový rozpočet (HSV, PSV, M),
 • orientačné prepočty a odhady nákladov stavieb,
 • vypracovanie položkových rozpočtov stavieb,
 • kontrolné položkové rozpočty,
 • tendre vrátane výkazu-výmer,
 • kontrola naviac prác,
 • spracovanie cenových ponúk do súťaže,
 • vypracovanie časových harmonogramov stavieb.
Overview

pre projektantov

• orientačný ponukový rozpočet • vypracovanie výkazu-výmer • orientačný ponukový rozpočet (HSV, PSV, M)

pre investorov

• orientačné prepočty a odhady nákladov stavieb • vypracovanie položkových rozpočtov stavieb • kontrolné položkové rozpočty • tendre vrátane výkazu-výmer • kontrola naviac prác

pre stavebné firmy

• spracovanie cenových ponúk do súťaže • spracovanie cenových ponúk • naviac práce - spracovanie cien • vypracovanie časových harmonogramov stavieb

Pri oceňovaní stavieb používam softvér CENKROS od firmy Kros a.s.

CENKROS je softvér pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Tento systém pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou zákazky. Program umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.

softver1
softver2

Top Referencie - výber z prác

pozrite si moje referencie z oblasti oceňovania stavebných prác a presvedčte sa o kvalite služieb

Prehľad referencií

v tejto sekcii nájdete prehľad referencií v dvoch kategóriach:

program
Trstice

obecná kanalizácia

rozpočet: 5 075.000,00 € bez DPH

program
Hamuliakovo

Danubiana Art Museum

rozpočet: 4 400.000,00 € bez DPH

program
Malý Dunaj

rekonštrukcia ciest lokality Malý Dunaj

rozpočet: 1 887 500.000,00 € bez DPH

program
Tešedíkovo

zberný dvor separátov, komunálneho odpadu a kompostáreň

rozpočet: 844.000,00 € bez DPH

program
Šaľa

revitalizácia verejných priestranstiev

rozpočet: 732.000,00 € bez DPH

program
Bratislava - Púchovská

rekonštrukcia shopu - ČSMP SLOVNAFT

rozpočet: 133.000,00 € bez DPH

program
Bratislava - Zlaté Piesky

rekonštrukcia shopu - ČSMP SLOVNAFT

rozpočet: 217.000,00 € bez DPH

program
Malá Ida

rozšírenie doplnkových služieb hotela Slamený dom

rozpočet: 495.000,00 € bez DPH

program
Dunajská Streda

rekonštrukcia a modernizácia Žitnoostrovného múzea

rozpočet: 500.000,00 € bez DPH

program
Jelka

podnikateľský inkubátor

rozpočet: 660.000,00 € bez DPH

program
Šamorín

prestavba telocvične T18

rozpočet: 931.000,00 € bez DPH

program
Dunajská Streda

prestavba budovy Okresného súdu

rozpočet: 1 176.000,00 € bez DPH

program
Dudince

Hotel Hviezda - prístavba a prestavba

rozpočet: 1 275.000,00 € bez DPH

program
Trstice

rozšírenie a modernizácia zdravotno-sociálneho centra

rozpočet: 1 616.000,00 € bez DPH

Dopyt na vypracovanie ponuky

Po bližšej špecifikácii Vašich požiadaviek Vám bezplatne vypracujem individuálnu ponuku.

Vaše požiadavky prosím posielajte na:
Často kladené otázky

odpovede na najčastejšie kladené otázky v oblasti oceňovania stavebných prác

Stavebný položkový rozpočet je súpis prác a dodávok potrebných na vyhotovenie stavebného diela v štruktúre a členení na stavebné odiely a cenníky. Rozpočty tvoríme výhradne s použitím softvéru.

Rozpočet tvorí súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebných prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom diele. Jeho medzisúčty sú členené na oddiely a cenníky. Môže taktiež obsahovať členenie na stavebnú výrobu HSV a PSV. Výkaz výmer je taký istý, ale bez cien. Tvoria ho len vypočítané množstvá pre jednotlivé položky rozpočtu.

Čas, potrebný na vypracovanie závisí od kompletnosti a zložitosti projektu a momentálneho vyťaženia našich kapacít, ale pri menších projektoch cca 33.000 € za 1 deň.

Spracovanie rozpočtu stavby je súčasťou plánovania investície. Od rozpočtu, alebo cenovej kalkulácie sa odvíja vypracovanie cash-flow projektu. Správne spracovaný rozpočet, a teda veľkosť investície je hlavnou a veľmi dôležitou súčasťou investičného projektu.

QR kód na zdieľanie kontaktných informácií

Teším sa na spoluprácu!

Cenník

informácie k oceneniu stavebného diela


Cena za spracovanie stavebného rozpočtu resp. výkazu výmer závisí od rozsahu a podkladov. Dôležitým faktorom pri určení ceny za stavebný rozpočet je zložitosť stavby, poskytnuté podklady a požadované výkony.

 • Cena je určená percentom z vypracovanej ceny objektu, stavby, podľa jednotlivých úkonov v zmysle cenníka VC20/100/02 projektových a rozpočtových prác, alebo môže byť stanovená dohodou.
 • Pre novostavby vypočítavam cenu približne 0,8 - 1,2 ‰ z vypočítaného investičného nákladu.
 • Pre rekonštrukcie vypočítavam cenu približne 1,5 ‰ z vypracovanej ceny objektu bez VRN (vedľajšie rozpočtové náklady) a bez nákladov nevyčíslených subdodávok.
 • Zníženie cien je možné napr. na základe opakovania sa rovnakých poschodí bytových domov, alebo veľkých plôch rovnakých podláh a plášťov u priemyselných hál.

Bližšie informácie k oceneniu konkrétneho stavebného diela získate po zaslaní požiadavky s príslušnými podkladmi.

V prípade záujmu o ďalšie informácie prosím kontaktujte ma!

Kontaktné informácie

Ponúkam Vám služby v oblasti oceňovania stavebných prác. Teším sa na spoluprácu!Ing. Zoltán Bottlik

stavebný cenár


Boriny 1365/21, 929 01 Dunajská Streda+421 907 694 310

pečiatka o osvedčenie (.pdf)